Domů   Dolů  
Obec Hartmanice Hartmanice 109, 56992 Bystré u Poličky, okres Svitavy.
ples Zveme všechny na letní ples. Na návsi v Hartmanicích, v sobotu 17. srpna 2024 v 17:00 hod.
Venkovní taneční parket, k tanci a poslechu hraje již tradičně TATA BAND, občerstvení zajištěno.
ples
Aktuality-priroda Zúčastněte se letošní letní soutěže PŘÍRODA KOUZLÍ !!! ples

Vítejte na webových stránkach obce Hartmanice!
Hartmanská kaplička


    Tam, kde se Čechy setkávají s Moravou, táhne se po celé délce hranice mírně zvlněné pásmo Českomoravské vysočiny. A zde, v nejzazším jihovýchodním výběžku Čech, bývalého okresu Polička, následného okresu Svitavy, kraje Východočeského, nyní kraje Pardubického, najdeme půvabnou a zajímavou obec Hartmanice.

    Celému romantickému obrazu kraje vévodí kaplička, která se jako němý svědek doby dívá na život kolem sebe. Generace za generací procházela kolem ní cestou zvanou „vejvozy“, každý si rád odpočinul ve stínu košatých lip, zapomněl na starosti a chvíli vydechl v každodenním shonu.

    Vysvětlení názvu obce je velmi nejasné. Hart – může znamenat tvrdý, drsný, krutý, nebo lesnaté pohoří, chlum. Můžeme tedy usuzovat, že název Hartmanice vznikl podle drsného, krutého kraje, ve kterém se první osadníci usadili, nebo hart-mann od drsného, krutého muže, který zde kdysi žil.

    Ústní podání vysvětluje vznik názvu obce jinak. Vrátíme se do dávné historie. V Hájkově České kronice je uvedeno, že začátku 11. století v blízkosti obce Trpína byla svedena bitva mezi Oldřichem, synem Boleslava II. a Boleslavem Chrabrým. Byla to doba, kdy Poláci plenili Moravu a Oldřich poslal svoje vojsko, pod vedením syna Břetislava, k českým hranicím na pomoc. Občané vesnice Kamence zradili Břetislavovo vojsko a Poláci je v rozhodující bitvě na hlavu porazili. Když se to Břetislav dozvěděl, poručil celou ves zbořit. Lidé byli zabiti, nebo se rozutekli po okolních lesích. Muž jménem Hartman se se svoji družinou usadil v místě dnešní vesnice Hartmanice a jeho jméno dalo název nové osadě.
Domů   Nahoru