Domů   Dolů  
Obec Hartmanice Hartmanice 109, 56992 Bystré u Poličky, okres Svitavy.
Informace v souvislosti s pandemií corona viru

30.09.2020Vyhlášení nouzového stavu
09.09.2020Opatření platné od 9.9.2020
25.05.2020Pravidla nošení roušek od 25.5.2020
25.05.2020Zákaz a omezení hromadných akcí nad 300 osob od 25.5.2020
25.05.2020Omezení provozu škol od 25.5.2020
15.05.2020Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu
22.04.2020Změna v autobusové dopravě
07.04.2020Mimořádné opatření MZDR - prodej
07.04.2020Mimořádné opatření MZDR - volný pohyb
06.04.2020Nový jízdní řád od 6.4.2020
01.04.2020Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
27.03.2020informace Úřadu práce ČR
27.03.2020Přehled všech rušených a omezovaných vlaků na území Pardubického kraje k 28. 3. 2020
25.03.2020Doporučení MZČR k používání některých ochranných prostředků
25.03.2020Otevřený dopis - Hospodářská komora ČR
25.03.2020Informace o speciálních stránkách HZS ČR
25.03.2020Informace náměstka hejtmana k omezení veřejné dopravy v době nouzového stavu
20.03.2020Přehled omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji
20.03.2020Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami
20.03.2020Stanovisko MV - osobní doklady
20.03.2020Úprava nařízení vlády ČR
18.03.2020Opatření hejtmana v době nouzového stavu
18.03.2020Opatření hejtmana 3_2020
18.03.2020Informace občanům v souvislosti s pandemií corona viru z 18.března 2020
18.03.2020Změna úředních hodin OÚ Hartmanice
16.03.2020Uzavření MŠ Hartmanice
Domů   Nahoru