Domů   Dolů  
Obec Hartmanice Hartmanice 109, 56992 Bystré u Poličky, okres Svitavy.
Aktuality
Divadelní představení "Čertovský mariáš"
a adventní rozsvícení vánočního stromu.

V sobotu, 2. prosince 2017 v 17:00 na návsi před hasičskou zbrojnicí.
Plakát zde
Úřední deska - rok 2017

2017
2016 2015 2014 2013 2012
2011

14.11.2017Návrh rozpočtového výhledu na období 2019-2021 svazku obcí Mikroregion Poličsko
14.11.2017Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí AZASS
14.11.2017Návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS
14.11.2017Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličsko - listopad 2017
14.11.2017Návrh rozpočtu na rok 2018 svazku obcí Mikroregion Poličsko
09.11.2017Opatření obecné povahy
02.11.2017Nabídka pozemků k pronájmu
05.10.2017Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci Hartmanice
18.09.2017Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Hartmanice
06.09.2017Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - září 2017
01.09.2017Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Hartmanice pro volby do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
02.08.2017Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
13.06.2017MAS POLIČSKO z.s. - výzvy k podávání žádostí o dotace
11.05.2017Závěrečný účet za rok 2016 svazku obcí Mikroregion Poličsko
11.05.2017Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Poličsko
11.05.2017Pozvánka - schůze valného shromáždění Mikroregionu Poličsko
27.04.2017Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
17.04.2017Dopravní automobil - návrh kupní smlouvy [2. úprava]
13.04.2017Dopravní automobil (1) - výzva k podání nabídky
13.04.2017Dopravní automobil (2) - technické podmínky
22.03.2017Informace o zveřejnění rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu Svazku obcí AZASS
22.03.2017Dobrovolné svazky obcí a měst - povinně zveřejňované údaje
07.03.2017Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (2)
07.03.2017Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
06.03.2017Závěrečný účet obce Hartmanice za rok 2016
06.03.2017Výkaz FIN k 31. 12. 2016
03.03.2017Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
27.02.2017MŠ Hartmanice - Ukazatele rozpisu neinvestičních výdajů na přímé náklady vzdělávání (2)
19.01.2017Usnesení o provedení opravy zřejmé nesprávnosti v Opatření obecné povahy č.j. 88769-ENV-16 - 4655-630-16...
06.01.2017Termín zápisu do 1. ročníku ZŠ Bystré pro školní rok 2017-2018
04.01.2017Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu - Veřejně prospěšné práce
Domů   Nahoru