Domů   Dolů  
Obec Hartmanice Hartmanice 109, 56992 Bystré u Poličky, okres Svitavy.
pronajem hospudky Obec Hartmanice nabízí "Hospůdku na návsi" k pronájmu za účelem provozování pohostinství.
Bližší informace rádi poskytneme na telefonu 604 821 985.
Úřední deska - rok 2017

2018
2017
2016 2015 2014 2013
2012 2011

27.12.2017Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018 v obci Hartmanice
21.12.2017Schválený rozpočet obce na rok 2018
18.12.2017Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský
11.12.2017Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové vol. komise v obci Hartmanice pro volbu prezidenta ČR
30.11.2017Návrh rozpočtu obce Hartmanice na rok 2018
30.11.2017Vlastní rozpočtové opatření č. 5
27.11.2017Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Hartmanice pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018
14.11.2017Návrh rozpočtového výhledu na období 2019-2021 svazku obcí Mikroregion Poličsko
14.11.2017Návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS
14.11.2017Návrh rozpočtu na rok 2018 svazku obcí Mikroregion Poličsko
14.11.2017Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí AZASS
14.11.2017Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličsko - listopad 2017
09.11.2017Opatření obecné povahy
02.11.2017Nabídka pozemků k pronájmu
19.10.2017Vlastní rozpočtové opatření č. 4
05.10.2017Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci Hartmanice
18.09.2017Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Hartmanice
14.09.2017Vlastní rozpočtové opatření č. 3
06.09.2017Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - září 2017
01.09.2017Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Hartmanice pro volby do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
02.08.2017Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
13.07.2017Vlastní rozpočtové opatření č. 2
13.06.2017MAS POLIČSKO z.s. - výzvy k podávání žádostí o dotace
01.06.2017Vlastní rozpočtové opatření č. 1
23.05.2017Zveřejnění návrhu závěrečného účtu
11.05.2017Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Poličsko
11.05.2017Závěrečný účet za rok 2016 svazku obcí Mikroregion Poličsko
11.05.2017Pozvánka - schůze valného shromáždění Mikroregionu Poličsko
27.04.2017Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
17.04.2017Dopravní automobil - návrh kupní smlouvy [2. úprava]
13.04.2017Dopravní automobil (1) - výzva k podání nabídky
13.04.2017Dopravní automobil (2) - technické podmínky
22.03.2017Informace o zveřejnění rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu Svazku obcí AZASS
22.03.2017Dobrovolné svazky obcí a měst - povinně zveřejňované údaje
07.03.2017Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
07.03.2017Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (2)
06.03.2017Výkaz FIN k 31. 12. 2016
06.03.2017Závěrečný účet obce Hartmanice za rok 2016
03.03.2017Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
27.02.2017MŠ Hartmanice - Ukazatele rozpisu neinvestičních výdajů na přímé náklady vzdělávání (2)
19.01.2017Usnesení o provedení opravy zřejmé nesprávnosti v Opatření obecné povahy č.j. 88769-ENV-16 - 4655-630-16...
06.01.2017Termín zápisu do 1. ročníku ZŠ Bystré pro školní rok 2017-2018
04.01.2017Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu - Veřejně prospěšné práce
Domů   Nahoru