Domů   Dolů  
Obec Hartmanice Hartmanice 109, 56992 Bystré u Poličky, okres Svitavy.
Aktuality SDH Hartmanice pořádá tradiční velikonoční tvoření - pátek 23.3.2018 v 16:00 - Hospůdka Na Návsi pozvánka:
Pozvánka
Aktuality
Ukliďme svět - ukliďme Česko!
Zapojte se s námi do úklidu v sobotu 7. dubna v 13:30 na návsi
Podrobnosti zde
otevreni hospudky Oznamujeme že dne 2. března nový nájemce opět otevřel
"Hospůdku na návsi", a těší se na Vaši návštěvu.

Otvírací doba je zde.    Bližší informace Vám nový provozovatel hospůdky rád sdělí na telefonu 608 463 364.

Současnost obce Hartmanice.
kliknutím zvětšíte     Na přelomu 20. a 21. století se buduje a zvelebuje, dochází k nebývalému rozkvětu obce. Je vybudována kompletní plynofikace celé obce, celkový vzhled je vylepšen vyasfaltováním centrální části vesnice a další místních komunikací, došlo na rozsáhlou rekonstrukci kulturního domu a budovy obecního úřadu, ve středu obce je pěkná parková úprava, k letnímu vyžití je využíváno zrekonstruované koupaliště a mnoho dalších drobnějších akcí. Obec vlastní tři samostatné vodní zdroje a tím je vyřešena otázka pitné vody pro celou vesnici i Penzion Na Vysočině. V roce 2005 byla největší akcí realizace opravy cesty „Vejvozy“ do Bystrého. V roce 2015-2016 byla v obci za pomoci evropských fondů vybudována splašková kanalizace a čistička odpadních vod.
Obec obhospodařuje velkou rozlohu lesů.

    Dosud jsme se zmiňovali o pracovních aktivitách, nyní uvedeme několik slov o kulturním a společenském životě. V roce 2001 se hartmaničtí občané aktivně zapojili do projektu Kultura evropského venkova. Hartmanice hostily část delegace z Holandska. Hosté byli ubytováni v rodinách a pro všechny bylo uspořádáno slavnostní setkání v místním pohostinství, které proběhlo ve velmi srdečné a přátelské atmosféře.

    Kromě toho se rozvíjí i další kulturní a společenská činnost. Pořádají se pravidelně plesy, vítání nových občánků a různé akce pro kliknutím zvětšíte děti. Na hřišti se pravidelně setkávají mladí nadšení sportovci při neformálním tréninku. Během léta jsou častá setkání mládeže i občanů při posezení u ohně.

    Významnou událostí v roce 2002 bylo rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause přidělení obecního znaku a praporu. Znak - v modrém štítě s černou hlavou lípa provázaná dole pěti hvězdami, vše zlaté. Prapor – list tvoří dva vodorovné pruhy, černý a modrý, v poměru 1 : 3. Přes pruhy lípa provázená kolem kmene pěti šesticípými hvězdami, vše žluté. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
    Slavnostní předání starostovi obce Petru Filipovi proběhlo 25. ledna 2002 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Domů   Nahoru