Domů   Dolů  
Obec Hartmanice Hartmanice 109, 56992 Bystré u Poličky, okres Svitavy.
Úřední deska - rok 2018

2018
2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011

17.05.2018Závěrečný účet za rok 2017 svazku obcí Mikroregion Poličsko
17.05.2018Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Poličsko
02.05.2018Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 2018
02.05.2018Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
27.04.2018Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
27.04.2018Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2017
27.04.2018Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
23.04.2018Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
27.03.2018Mikroregion Poličsko - rozpočet 2018
19.03.2018Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Bystré - 4. 4. 2018
18.03.2018Pozvánka na zasedání OZ dne 28.3.2018
07.03.2018Výběrové řízení - vedoucí Domova pro seniory v Bystrém
27.02.2018Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 1 - únor 2018
27.02.2018Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
27.02.2018Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - únor 2018
16.02.2018Oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí
10.02.2018Pozvánka na zasedání OZ dne 21.2.2018
02.02.2018Veřejná vyhláška PK
19.01.2018Informace voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018 v obci Hartmanice
15.01.2018Pozvánka na zasedání OZ dne 31. 1. 2018
Domů   Nahoru